Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spsulislawice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie strona umożliwia dostępność informacji dla osób o szczególnych potrzebach dzięki następującym rozwiązaniom:

podwyższony kontrast;

możliwość powiększania czcionki;

możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury;

focus wokół elementów nawigacyjnych,

dokumenty są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Nowińska, e-mail: spsulislawice@loniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 511 172. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Nowińska.

E-mail: spsulislawice@loniow.pl

Telefon: 505 511 172

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach

Adres: Sulisławice 120, 27 – 670 Łoniów

E-mail: spsulislawice@loniow.pl

Telefon: 505 511 172

Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach prowadzi pięć wejść: pierwsze, od strony parkingu nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 8 schodów; drugie od strony boiska dolnego wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych; trzecie, od strony placu zabaw nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 9 schodów; czwarte, od strony boiska górnego nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 4 schody; piąte, od strony parkingu do punktu przedszkolnego nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 8 schodów; Drzwi wejściowe przy obu wejściach otwierane są ręcznie.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dyżurka znajduje się na wprost od wejścia od strony parkingu.

Budynek szkoły jest trzypoziomowy (parter i I, II piętro) – na piętra prowadzą schody dwoma klatkami schodowymi, z prawej i lewej strony budynku, w budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej